Structure School

0 Ketua

KETUA YAYASAN

H. MADANI BIN H. MADALI, S.Sos. MSi

1 Kepsek

KEPALA SEKOLAH

Hj. DEWI QUARTININGSIH, M.Pd

5 Bendahara Yay

BENDAHARA YAYASAN

Hj. SRI P. MULYANINGSIH, S.H

2 Wakasek

WAKABID KURIKULUM & KESISWAAN

Hj. SRI RUHUL HAYATI, S.Pd

4 Bendahara

KEUANGAN

M. FAKHRUL MUTTAQIEN, S.Ak

6 juju

KOORD. KURIKULUM

JUBAEDAH, S.E, S.Pd.SD

6 cici

KOORD. KURIKULUM

SRI HANDAYANI R.N, S.H, S.Pd.SD

8 agama

KOORD. KEAGAMAAN

NENENG ULIAH, S.Pd.I

Bu Heni

KOORD. KESISWAAN

HENI C.W, S.Pd

ulfah

KOORD. TAHSIN & TAHFIDZ

KHOFSHOTUL ULFA

9 sarpras

KOORD. SARPRAS

MUCHLICHAH N.S, S.Pd.SD

11 rt

STAF RUMAH TANGGA

DJAHROWATI, S.Sos, S.Pd​

11 op

OPERATOR

MARISA SAFITRI

BERSAMA guru oke2x10rr

BAPAK & IBU DEWAN GURU